LIFE ISN'T
ABOUT FINDING
YOURSELF.

IT'S ABOUT
CREATING
YOURSELF.

איך זה ירגיש לחיות  חיים חופשיים מעבר לחומות שלך?
האימון מתאים לכל מי שמשתוקק  לחיים משמעותיים ויצירתיים יותר.

מפגש פרמיום

לעיתים פגישה אחת מרוכזת מספיקה בשביל לזהות יחד את המכשול בסיטואציה המאתגרת שלך היום , וליצור את המפה שלך לשינוי המבוקש.

בתהליך מובנה ניצור תמונה ברורה של מה כן ומה לא פועל כרגע בחייך, אילו תוצאת היית רוצה לראות, הציפיות שלך ומה מפריע להגשמתן.

נזהה את התשוקות שלך , המשאבים שבעזרתם הצלחת להתמודד בעבר.
נברר מה היא הצלחה עבורך ואילו צעדים עליך לנקוט כדי להשיג אותה.

מפגש פרמיום

משך המפגש 1 עד 2 שעות

מחיר מיוחד להרשמה מוקדמת

שעות
דקות
שניות

450.00